// // 13

 

? , 13 , . , , . . . , . , . . "Tolerance" 15 . !

YouTube https://www.youtube.com/c/NazarDavydov
. #NazarDavydov, . C : #_ #__, #, #, # (
, , #Shoping , , - - #Trevel ! Facebook: https://www.facebook.com/NazarDavydovTurkey
Instagram: https://www.instagram.com/nazar_davydov
VK: https://vk.com/nazar_davydov
: https://ok.ru/profile/571740821613
: e-mail: nazar.davydov@gmail.com