30 , !

 

! ! ( !)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , , , , - . ? . , ! https://www.youtube.com/watch?v=Y7jjZhwxvkg
: https://www.youtube.com/watch?v=I6HtPDsemI0
https://www.youtube.com/watch?v=89xv37cL1vs