Поминъкът на 3 милиарда души зависи от рибните ресурси