50 % от рибните запаси ще изчезнат в развиващите се страни

 

Заради затоплянето на океана 50 % от рибните запаси ще изчезнат в развиващите се страни! Можеш да помогнеш Ако намалим СВРЪХУЛОВА увеличаваме шанса на рибните популации да се справят с отрицателните последици от изменението на климата и спомагаме за приспособяването им към промените причинени от тях. Можеш да бъдеш ПРОМЯНАТА, избирай и купувай само сертифицирана риба. Повече за влиянието на климатичните промени върху рибата тук:
#FishForwardEU #ПолезнатаРиба