Опубликовано 15 июл 2019

БАЯН АКЫН : Тоолорду элине айкалыштыра ырдады! Баракелде! #асылойлор

 

Баян акын кичи мекени Нарындын, жеринин жана элинин кйгйн айтып чыкканы сыягы. Ооба Кыргызда айтат эмеспи "Жер жарылса акындын жргнн тт" деп... «Солтон-Сары» кени Бишкек шаарынан 355 км аралыкта, Нарын облусундагы Капка-Таш тоосунун тндк капталында, деиз дегээлинен 3500-3600 метр бийиктикте жайгашкан. Балыкчыдагы темир жол бекетине чейинки аралык – 175 км, Бишкек- Торугарт трассасына чейин – 82 км. Кен – Бучук, Ак-Таш, Алтын -Тр деген 3 участоктон турат. Кен чыккан жердеги алтындын болжолдуу запасы 20 тоннага жакынды тзт. Кумтр алтын кени Ысык-Кл облусунун Жети-гз районунда, Ак-Шыйрак кырка тоосунун тштк-батыш капталында, Кумтр суусунун башталышында, деиз дегээлинен 3900–4150 м бийиктикте. Кыргызстандагы э ири алтын кени. 1978-ж. табылган. 1980–90-ж. геол. чалгындоо иштери жргзлп, запасы бекитилген. Кен аймагы жаракалар менен биринин стн бири жылышкан рифейдин аркоздук кумдуктары, венддин тиллоиддери, филлиттери, кмрл сланецтери, алевролиттери, кумдуктары, кембрий-ордовиктин акиташтары, лидиттери жана карбондун кумдуктары, алевролиттери, гравелиттери сыяктуу тоотектерден турган катмарлардан тзлгн. Карбондун флишин венддин жашыл сланецтеринен болуп турган тектоникалык жарака кумтр жаракасы деп аталат. Кен ушул жараканын жогорку капталында жана анын т талкаланган зонасында жайгашкан. Рудалануу венддин жашыл жана кмрл сланецтерине туура келет. Бул сланецтер тндк-чыгыш багытындагы жаракалар менен кесилген зоналары талкаланган, пириттешкен, талаа шпатташкан жана карбонатташкан. Тндк-чыгыш багытындагы жаракалардын башкы меридиан жана кендик багытындагы жаракалар менен кесилишкен жерлеринде рудалануунун концентрациясы жогору экендиги байкалган. Рудалануу зона штокверкти тзт. Зонанын калыдыгы 100–320 м, узундугу 1200 мге чейин. Алтын сульфиддер менен байланышкан. Негизги руда минералдары: пирит, гематит, шеелит, магнетит, ильменит. Рудада алтындан башка кмш, вольфрам, молибден бар. Рудадагы алтындын орточо лчм 4,4 г/т. Руданын запасы жана ресурсу 163328,7 ми т; алтындыкы – 716,909 т. Кен 1996-жылдын аягынан баштап казып алынууда